Kanonen på Mørvik

Hjalmar I. Sunde: "Kanonen på Møvik - En beretning om tyskernes Batterie Vara". Siegfried og Stiftelsen Kristiansand Kanonmuseum 2015. Norsk, engelsk og tysk tekst.