Bunkervandring i Hanstholm Byplantage


Skoven på vestsiden af Molevej virker umiddelbart idyllisk og fredelig, men når man kigger efter, rummer som resten af Hanstholm også tydelige spor af den 2. Verdenskrig. Husk lygte og godt fodtøj! Mødested: Parkeringspladsen ved Museumscenter Hanstholm Pris: Gratis

Time


Torsdag 18. 05. 2017
19:00 - 20:30